Vathorst

Resultaten energie-enquete opvallend

Coörperatie Postcodestroom heeft de afgelopen weken onderzoek gedaan onder inwoners van gemeente Amersfoort naar de kennis over de energienota die men maandelijkse betaalt. Uit een enquete die is afgenomen onder meer dan 1000 participanten bleek dat het voor veel mensen onduidelijk is welk deel van de energierekening wordt belast door de daadwerkelijk kilowattuur prijs tegenover de overheidsheffingen en belastingen. Hierdoor blijven veel mogelijkheden tot besparen op de energiekosten nog onbenut. Postcodestroom probeert dit gat te dichten, door consumenten te informeren over de samenstelling van de energienota en een mogelijkheid tot besparing aan te bieden.
In het artikel ‘Resultaten energie-enerquete Amersfoort opvallend‘ dat is gepubliceerd op de website van De Stad Amersfoort komt bestuurder van coörperatie Postcodestroom kort aan het woord met daarin zijn visie op de resultaten.