Zonnepanelen reflectie

Voortgang project Woudenberg

In de laatste weken van 2018 is bekend geworden dat de projecten die tot dan toe waren gepauzeerd - wegens de onduidelijkheid omtrent de energiebelasting - konden worden gerealiseerd. Gezien nu enige tijd is verstreken, is het weer tijd voor een update omtrent de voortgang.

Postcodestroomproject Woudenberg bevindt zich in de laatste fase van contractering. Op dit moment worden offertes vanuit verschillende installateurs met elkaar vergeleken, om zo de beste en meest rendabele keuze vanuit de coöperatie ten behoeve van de deelnemers te maken. In de offertes is rekening gehouden met realisatie op korte termijn en daarnaast een snelle doorlooptijd.

 

Ondertussen wordt ook met de netbeheerder afgestemd hoe en op welke exacte locatie de netaansluiting voor het project gerealiseerd kan worden. Via deze aansluiting wordt de opgewekte stroom teruggeleverd aan het net om vervolgens doorgeleverd te worden aan alle deelnemers in het project. Zo kan middels de postcoderoosregeling direct geprofiteerd worden van de zonne-energie. Groener kan de stroom niet worden!

 

De verwachting is dat binnen enkele weken alle offertes definitief zijn vastgesteld, zodat de opdrachten verleend kunnen worden. Vervolgens wordt de installatie op het dak van de brandweerkazerne in Woudenberg zo spoedig mogelijk ingepland. Gezien alle overige zaken zijn afgerond, is dit een laatste horde die genomen moet worden om Woudenberg nóg verder te verduurzamen.

 

Al met al een zeer positief vooruitzicht, waarin alle betrokken partijen een actieve bijdrage leveren aan het spoedig realiseren van Postcodestroomproject Woudenberg. Zodra duidelijkheid is over de bovenstaande zaken, zullen wij u opnieuw informeren.

 

Met dank aan onder meer Gemeente Woudenberg en Stichting Duurzaam Woudenberg voor hun medewerking. Een prachtig lokaal initiatief waardoor zowel de omgeving als de buurtbewoners zelf kunnen profiteren.

Update is hier van toepassing