Stockfoto_energie

Tijdspad realisatie project Vathorst

De maand mei is alweer afgetrapt, daarom is het tijd voor een update over Postcodestroomproject Vathorst.

Eerder boven het project zich in de laatste van contractering. Zaak was dat tussen alle betrokken partijen afstemming zou plaatsvinden over de bekabeling en alle kosten van de zonnepaneleninstallatie.

 

Ondertussen hebben alle betrokken partijen overeenstemming bereikt. De exacte locatie van onder meer de installatie, bekabeling en omvormers is afgestemd. Daarnaast zijn de kosten zodanig vastgesteld, dat dit exact binnen de businesscase past en de opdracht aan de partijen zijn gegund.

 

Hierdoor is het mogelijk een indicatief tijdspad af te geven. Als eerste wordt een AC-installatie aangelegd waardoor onder andere de terugleveringsmeter geplaatst kan worden. Vervolgens zal de uitvoerder van de netbeheerder binnen enkele weken de aansluiting zodanig aanpassen, dat de opgewekte stroom kan worden verwerkt en geregistreerd via het net.

 

Aansluitend vindt de realisatie van de zonnepaneleninstallatie plaats. Naar verwachting zal dit één tot twee weken in beslag nemen, uiteraard ook afhankelijk van de weersomstandigheden. De installatiewerkzaamheden starten in de laatste week van juni.

 

Op dit moment zijn nog enkele zoncertificaten beschikbaar. Een laatste mogelijkheid om met aanvullende certificaten deel te nemen voor het project start. Uiteraard zijn nieuwe deelnemers tot de start ook nog van harte welkom om vanaf de zomer te profiteren van de opgewekte stroom.

 

Dit betekent concreet dat op het moment dat de zon dit jaar op haar hoogtepunt is, u maximaal zult kunnen genieten van de stroomopwek via uw eigen zonnepanelen. Een mooi uitzicht voor de zomer. Uiteraard houden wij u op de komende periode hoogte van de vorderingen.