postcoderoosUtrecht

Status zonnepanelenproject Utrecht

Op het dak van de Gietijzerstraat in Utrecht is het bijna zo ver, de realisatie van de zonnepaneleninstallatie ten behoeve van de Postcoderoosregeling.

Het project op het dak van Pot Verhuizingen bevindt zich in de laatste fase van contractering. Op dit moment wordt met de installateur afgestemd hoe de bekabeling van de zonnepaneleninstallatie naar de netaansluiting gerealiseerd kan worden. Een zaak waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het betreffende bedrijf én het kunnen van de netbeheerder. Hierbij wordt realisatie op korte termijn als belangrijke factor meegenomen, zodat de doorlooptijd zo kort mogelijk is.

 

De verwachting is dat zodra de aanpak met betrekking tot de bekabeling en de daarmee gepaarde kosten bekend zijn, de opdrachten tot realisatie van het project worden verleend. De verduidelijking met betrekking tot de opdracht zal naar verwachting de komende week bekend zijn. Dit betekent dat zodra de contractering rondom de opdracht rond is, de werkzaamheden direct zullen starten, gezien alle overige zaken zijn afgerond.

 

Al met al een zeer positief vooruitzicht, waarin alle betrokken partijen een actieve bijdrage leveren aan het spoedig realiseren van Postcodestroomproject Utrecht. Zowel de eigenaar van het pand, Pot Verhuizingen te Utrecht, als de installateur van de zonnepaneleninstallatie en netbeheerder Stedin staan te popelen om aan de slag te kunnen. Zodra duidelijkheid is over de bovenstaande zaak, zullen wij u opnieuw informeren en hopelijk een duidelijke tijdlijn kunnen verschaffen.

Update is hier van toepassing