Dak Vathorst

Update beëindiging project Vathorst

Half augustus hebben wij u gemeld dat project Vathorst een moeizaam en zeer lastig project is met veel tegenslagen, extra veiligheidseisen en financiële tegenvallers. Helaas hebben wij deze week moeten besluiten het postcoderoosproject Vathorst definitief stop te zetten. De deelnemers krijgen hun gehele investering terug. Graag lichten wij toe waarom we het project definitief niet kunnen realiseren.

Mede als gevolg van extra gestelde eisen aan (brand)veiligheid en operationele bedrijfsrisico’s is vastgesteld dat het technisch niet meer mogelijk is om de netaansluiting en bijbehorende bekabeling van de zonnepanelen te realiseren zonder omvangrijke extra kosten en nog meer vertragingen in het project. De afgelopen maanden is door alle betrokken partijen intensief samengewerkt en zijn alle verschillende mogelijkheden en scenario's onderzocht. Dit werk is gedaan met de installateur van de zonnepanelen, de installateur van de gebouw-bekabeling, de netbeheerder, de aannemer voor de netaansluiting, de beheerder van het pand, de aannemer voor bouwkundige werkzaamheden en de constructeur. We zijn tot de conclusie gekomen dat de mogelijke oplossingen allemaal te complex en/of te kostbaar zijn en/of niet binnen afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden.

Dit betekent tot onze spijt dat wij als coöperatie niet kunnen waarborgen dat dit project u een interessant en duurzaam rendement oplevert de komende jaren. Daarnaast willen wij u als deelnemer beschermen tegen de (rest)risico’s die aan dit project verbonden zijn. Veiligheid staat voorop en ook uw financiële belangen. Voor ons blijft helaas geen andere optie over dan het project definitief stop te zetten. De gemaakte kosten zijn een verlies voor projectontwikkelaar ServiceHouse en worden niet op de deelnemers verhaald.

Het is bijzonder jammer dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Samen met alle betrokken partijen hebben we de afgelopen maanden en zelfs jaren, kosten gemaakt en tijd gestoken om het project van de grond te krijgen en te realiseren. Dan is het vervolgens zeer teleurstellend dat het uiteindelijk niet lukt. Wel willen wij alle betrokken partijen hartelijk danken voor hun inzet en uithoudingsvermogen. Ook u als deelnemer van het project willen wij hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en geduld.